نقرس

 

یک یا تعداد کمی از مفاصل را درگیر می کند و بخاطر تشکیل کریستال های اسید اوریک در مفصل بوجود می آید و اغلب روی انگشت شست پا متمرکز است.

 

نقرس التهاب و تورم یک مفصل یا تعداد کمی از مفاصل است معمولاً انگشتان پا درگیرند التهاب در اثر تشکیل کریستال های نازک سوزنی شکل در مایع سینوویال بوجود می آید که نتیجه تشکیل اسید اوریک در مایع مفصلی هستند.

 

نقرس بخاطر مشکلات شیمیایی درون زاد مختلفی که باعث می شوند بدن مقدار زیادی اسید اوریک تولید کند ایجاد می شود. مصرف زیاد الکل و غذاهای خاص که اسید اوریک تولید می کنند وضع را بدتر می کند. نقرس با تشخیص به موقع و به آسانی قابل درمان است.

 

نقرس تقریباً به مردان اختصاص دارد و تمایل زیادی برای جایگزین شدن در انگشت بزرگ پا دارد و گاهاً در دست ها مچ دست- زانوها- آرنج را نیز درگیر می کند.

 

مشاهده میکروسکوپی مایع سینوویال با استفاده از فیلترهای پلاریزه اگر وجود کریستال های نازک را نشان دهد بیانگر نقرس است.

 

غذاهایی که سطح پورین بالایی دارند با افزایش سطح خونی اسید اوریک باعث بدتر شدن شرایط بیماری می شوند.

 

پورین یک ترکیب پروئینی است که درماهی کولی، گوشت و قارچ وجود دارد اسید اوریک در مایع مفصلی شدن و باعث ایجاد کریستال های تحریک کننده مفصل می شود.

 

فیزیوتراپیست فضل الله رئیسی