پلانتارفاشیایتیس

بر اساس تحقیقات جدید 10%مردم دارای Heelspur هستند درحالیکه فقط 5/1% این افراد درد پاشنه دارند. در حقیقت خار استخوان علت درد نیست بلکه التهاب پلانتافاشیا بر اثر تحمل تنش زیاد و آسیب آن علت اصلی درد می باشد.

ساختار اسکلتی نا مناسب پا مثل (Heel Valgus , forefoot Valgus) به همراه عواملی چون کوتاهی تاندون آشیل ، اضافه وزن ،ایستادن های طولانی مدت عواملی هستند که باعث اعمال تنش زیادی به نیام کف پایی می شوند.

براین اساس درمان موثر و دائمی با حذف استرس از نیام کف پایی توسط اصلاح ساختار بیومکانیکی و انجام حرکت ورزشی ممکن می باشد.

از پدهای نرم صرفا می توان جهت کاهش فشار به نقطه ملتهب استفاده کرد و این پدها باعث اصلاح و کنترل علت ایجاد بیماری نمی شوند.

رعایت اصول فوق در طراحی کفی ارتوپدی موجب درمان کامل و دائمی این بیماری می شود.

قطعی ترین روش درمان خار پاشنه و التهاب نیام کف پا را بعد از گرفتن کفی طبی متناسب با کف پا مربوط فقط در 4 جلسه به ازای هر 5 روز یکبار در این مرکز تجربه نمایید.

 

فیزیوتراپیست فضل الله رئیسی