Kinect Body Trainer

 

اندام فوقانی عامل اجرایی خواسته های مغز انسان است و بدون عملکرد درست آن سطح توانای ما بسیار کاهش می یابد. اهمیت ویژه اندام فوقانی را می توان از آزادی زیاد دامنه حرکت و توانایی انجام مانورهای بسیار پیچیده و نیز سطح بالای نظارت CNS  برحرکات آن دریافت ،بدیهی است که درمان و توانبخشی یک سیستم حرکتی پیچیده خود نیازمند بکارگیری روشها و ابزارهای خاص می باشد. امروزه تعداد قابل توجهی از بیماران کلینیک های توانبخشی با معضل آسیب و ناتوانی در مفاصل شانه و آرنج مواجه اند که می توان آنها را به 2 گروه ارتوپتیک و نورولوژیک تقسیم نمود. در هر دو گروه،ورزش درمانی و حرکت درمانی اصلی ترین متد توانبخشی است و باید مورد توجه خاص قرار گیردو از این رو در چند سال گذشته گرایش های نوینی در استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در حوزه توانبخشی اندام فوقامی در سراسر جهان آغاز شده است و این نگرش به سرعت در حال ایجاد و تغییر در متدهای قدیمی و سنتی توانبخشی است.

 

-         سخت افزار پیشرفته مایکروسافت با قدرت بالا جهت پردازش تصویر بدون نیاز به اتصال سیستم یا الکترود

 

-         نرم افزار پیشرفته با قابیت های فراوان در زمینه تشخیص و درمان

 

-         استفاده از پیام صوتی جهت ایجاد انگیزه و اشتیاق پیشرفته برای ادامه درمان

 

جهت استفاده برای بیماران ارتوپدی ، مغز اعصاب ، آسیب های ورزشی و ...

 

استفاده از آخرین فناوری های روز و تکنولوژی پیشرفته و تجهیزات مدرن و شخصیت حرفه ای کلینیک فیزیوتراپی غرب تهران را ممتاز ساخته و از کلینیک های سنتی متمایز می سازد. 

 

 

 

فیزیوتراپیست فضل الله رئیسی