تیپینگ تخصصی:                                                     TAPING     

Taping  تکنیک برتر برای درمان و جلوگیری از آسیب

مرکز فیزیوتراپی غرب تهران با  Taping تخصصی همراه ورزشکاران حرفه ای تمامی رشته ها

طرح موجی شکل تیپ ، با همان کشسانی مشابه عضلات بدن به آرامی و مؤثر سبب بازآموزی سیستم عصبی عضلانی، بهبود جریان خون و لنف ، کاهش درد ، آرامش و پایداری بدن می شود.

تیپ باعث:

 

  • نرمال سازی عملکرد عضله
  • بهبود جریان خون و لنف
  • کاهش درد و کنترل آن
  • اصلاح وضعیت مفاصل
  • محافظت و حمایت از عضلات
  • حمایت از مفاصل
  • کاهش درد و تورم
  • تصحیح پوستچر
  • کاهش التهاب
  • تصحیح فاشیا