شورت ویو دیاترمی :                     SHORT WAVE DIATHERMY

در این روش با استفاده ازاثرات خازنی و مقاومتی دیاترمی در عمق بافت انجام میگیرد که این اثرات باعث فعال شدن مکانیسم های ترمیمی بدن میشود .

ازآنجا که این روش دارای عوارض و کنترا اندیکاسیون نمی باشد میتواند چندین بار در روز استفاده گردد این روش از اثرات خازنی و مقاومتی بدن استفاده نموده و باعث ایجاد جریان های الکتریکی بصورت یون ها در بافت ها می شودکه این عمل خود باعث:

·         تحریک سلول ها وازودیلاتاسیون 

·         افزایش دمای ENDOYGNOUS  

·         تحریک پروسه ترمیم بدن میشود و نهایتاً :

1.    کاهش سریع درد 

2.    کاهش گرفتگی عضلات

3.    از بین بردن درد را به دنبال دارد.

 

 

مهمترین اثرات این روش :

·         افزایش متابولیسم

·         افزایش جریان خون موضعی 

·         بهبود درناژ لنفاوی می باشد.

مهمترین نقطه قوت این روش توانایی آن در درمان بافتهای بسیار عمقی است  که باسایر روش های درمانی امکانپذیر نمی باشد.

بیشترین کاربرد های کلینیکی دیاترمی در یک نگاه:

پیشرفته ترین روش درمان نازایی با منشا چسبندگی ها

درمان کمردرد با منشا بیماری های زنانه

کنترل عفونت ها در بافت های تناسلی

کنترل التهابات لگن و تخمدان

 

درد های تیر کشنده گردن و اندام فوقانی

التهابات شانه 

 

 

 

اسپاسم عضلات پاراورتبرال

 

  

 

فلج عصب صورتی

 

درمان قطعی کشیدگی ها و پیچ خوردگی های مچ پا -آرتروز - زانو