مگنتو تراپی

میدان مغناطیسی نقش کلیدی در زندگی انسانها بازی میکند زمانی قابل درک است که بدانیم کره زمین خود یک میدان مغناطیسی بزرگ است وقتی بدن در معرض امواج مغناطیسی قرار میگیرد این امواج از بافت عبور کرده و جریان ثانویه ایجاد می کند و باعث افزایش تحریک مولکولهای درون سلولی شده سبب تجمع گرما و کاهش درد و ادم شود نهایتا سبب احیاء و رشد سلولها شده و تعداد گلبولها را افزایش میدهد.

 

اساس مگنتو تراپی به چه صورت است؟

این شیوه درمانی براین اساس است که همه چیز در ماهیت الکتریکی هستند با توجه به اینکه غشاء سلول و تمام عناصر داخل سلول دارای بار الکتریکی و مغناطیسی هستند بدن انسان از تعداد زیادی سلول تشکیل شده است که فعالیت الکتریکی دارند.این سلولها پتاسیم پایه دارندکه برای متابولیسم سلولی لازم است.

 

 

می توان محتویات داخل سلول ها را (پروتوپلاسم) یک سیستم ژنراتور فرض کرد که شارژ الکتریکی بدن را تامین میکندوکاهش این انرژی باعث ضعف مغناطیسی بدن و فقدانش سبب مرگ میشود.پتاسیل استراحت سلولی متناسب با تبادل یونی غشای سلول است.پتاسیم پایه در سلولهای بیمار یا آسیب دیده تغییر می یابد.

 

 

میدان مغناطیسی با نفوذ به سلولها ،نفوذ پذیری غشاء سلولی را بهسازی و تبادل یونی در سلول را تسهیل و مصرف اکسیژن را افزایش می یابد.

میدان مغناطیسی به همه سلولها در هر عمقی از بدن بصورت همزمان نفوذ می نماید پس امکان درمان پاتولوژی های عمقی بیشتر میشود.

میدان مغناطیسی:

با حضور میدان مغناطیسی بر یونهای متحرک، نیروی الکترومغناطیسی وارد شده باعث انحراف مسیر انها میشود که خود منشاء بسیاری ازتغییرات بیوالکتریک میگردد.

 

 

مگنتو تراپی و اثرات وارودیلا تالیون:

 

اتساع عروق در کریستالهای مایع خصوصا در اندامها قابل مشاهده است.علت آن عملکرد PMF.pulsed meynetic Field می باشد که جریانی از یون های کلسیم ایجاد میشود و باعث ریلکس شدن عضلات و وریدها میشود.

 

در نتیجه : این پدیده باعث افزایش در متابولیسم سلولی در ناحیه ای که جریان خون بهتری در مویرگها و بافتها وجود دارد دیده میشود.

 

 

واکنش بعدی بیو شیمیایی و بیو فیزیکی ارگانیسم است که فشار نسبی اکسیژن در بافتها 200%افزایش می یابدو شست و شوی محصولات متابولیک از سلولها ازدیاد پیدا میکند و در واقع این اساس پروسه بهبودی است.

 

 

مگنتو تراپی واثرات ضد ادم:

تظاهرات این اثر بعد از اولین یا دومین جلسه درمانی بروز میکند که در غدد انفاوی استفاده میشود مگر اینکه متاستاز تومور بدخیم مطرح باشد.

 

مگنتو تراپی واثرات ضدالتهاب:

این روش در استئومیلیت باکتریال حاد و مزمن و التهاب استریل آرتریت روماتوئید ثابت شده است.

مگنتو تراپی والتیام بافت استخوان و بافت نرم

ترمیم برا اساس جریان خون افزایش می یابد و در بافت آسیب دیده بوسیله فعالیت میتوتیک تقسیم سلولی و عملکرد ضد التهاب انجام میشود.

PMF:پروسه گرانولاسیون اپیتلیالیزاسیون را بوسیله سرکوب عفونت و درد تسریع میکند و بافت پیوندی زودتری ایجاد می شود.

 

مگنتو تراپی وریلکسیشن

مگنتو تراپی در گرفتگی عضلات با غشاء spondyligenic و گرفتگی عضلات به علت تجمع فرآورده های کاتابولیک اسیدی که باعث درد میشود موثر است.

مگنتو تراپی و اثرآنالژزیک

اثرPMF  درشرایط دردناک التهابی یا بامنشاء دژنراتیو ثابت شده و همچنین تحقیقات یک اثر متقابل با اندورفین ها را نشان داده است.

واحد ویژه مگنتوتراپی فیزیوتراپی غرب تهران

مجهز ترین واحد مگنتوتراپی با دنیایی از اپلیکاتور بطور خصوصی برای هر عضویت بصورت لوکالیزی جهت اثر درمانی بهتر

مگنت های معتبر دنیا برای هر کابین به صورت کاملا اختصاصی : گلوبوس ایتالیا ـ نیوایج ایتالیا ـ BTL انگلیس و مگنت 3 بعدی بیومگ

اپلیکاتورها:

سولونونید30-60-70

تک دیسک

دبل دیسک

مولتی دیسک

مدل بالش

مدل تشک جهت کل بدن

لاینر برای ستون فقارت

اپیلکاتور با لامپ پلاریزه