برای اولین بار درکشور مرکزی ویژه برای سالمندان با هدف پایش وضعیت سلامت حرکتی سالمندان عزیز،بکارگیری همزمان قابلیتهای ذهنی و حافظه ای و استفاده از فناوری های پیشرفته با تشویق به انجام فعالیتهای فیزیکی سالم ومفرح،توسط کلینیک تخصصی فیزیوتراپی غرب تهران  راه اندازی گردید.

هدف:

تشویق و کمک به سالمندان برای انجام حرکات فیزیکی مناسب و نشاط آور به همراه تحلیل فعالیت و ارائه باز خورد علمی است.

روند فعالیت های مرکز:

افراد پس از مراجعه به این مرکز و انجام مراحل ثبت نام،تعدادی تست حرکتی،ذهنی را انجام خواهند داد که با توجه به نتایج تستها میزان توانمندیهای آنان مورد سنجش قرار میگیرد.

براساس این نتایج پیشنهاداتی از سوی کارشناسان مرکز به مراجعه محترم ارایه خواهد شد که در راستای بهبود وضعیت فیزیکی وذهنی آنها بسیار موثر است.

همچنین براساس نتایج این تستها یک برنامه شامل چند جلسه اجرای تمرینهای مناسب در مرکز حُسنا در اختیار فرد مراجعه کننده قرار میگیرد تا درصورت وجود نقص در وضعیت جسمانی فرد،این مشکلات بهبود یابد.

لازم به ذکر است کلیه تمرینهای اجرایی در این مراکز بسیار آسان و بامیزان تحریک متناسب با سنین سالمندی طراحی شده و تمامی آنها در محیط واقعیت مجازی و مشابه بازی های ویدیویی بافناوری های جدید در اختیار مراجعین قرار میگیرد تا اوقات شهروندان ارشد را به نحوی موثر و به صورت تفریحی پرکند.همچنین در انتهای هر جلسه تمرین برا اساس تحلیل نرم افزار های اجراکننده تمرینات گزارشی از عملکرد فرد در اختیار وی قرار می گیرد که بیانگر پیشرفت وضعیت خواهد بود.

خدمات مرکز حُسنا

1- ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی

2- پیشگیری از پوکی استخوان و خطرات ناشی از افتادن در اثر عدم حفظ تعادل افراد

3- حفظ حداقل توانمندی های مورد نیار در سنین سالمندی و ارتقاء آنها

4- بهبود دامنه حرکتی اعضای بدن جهت پیشگیری از مسایل و مشکلات عضلانی و...

5- سنجش و ارزیابی سلامت بدن

6- پرکردن هدفمندانه اوقات فراقت سنین 50 سال به بالا

این مرکز همه روزه از ساعت3عصر تا 8شب پذیرای مراجعین محترم می باشد.

گروه مورد نظر(سنین بالای 50 سال و شهروندان ارشد)