کایروپراکتیک ادجاست یا تفنگ کاریروپراکتیک

برای اولین بار وهمیشه جلوتر از مراکز درمانی دیگر ، فیزیوتراپی غرب تهران مجهزبه تفنگ کاریروپراکتیک جهت تنظیم و تطبیق مهره هامی باشد.

اصلاح ناهنجاری های ستون فقرات

 رفع گرفتگی های عضلانی

نقاط ماشه ای یاتریگرپوینت

رفع اسکار و چندگیها

قابلیت تنظیم فشار و ضربه به بافت در درجات مختلف

مورد استفاده در بیش از65 کشور دنیا ودارای پشتوانه علمی و مطالعات موفق علمی در دنیا

دارای تاییده اتحادیه اروپا