کشش یا تراکشن عبارت است از اعمال یک نیروی مکانیکی روی بدن یا تلاش برای جداسازی سطوح مفصلی و کشش بافت نرم اطراف مفصل.

انواع کشش ستون فقرات را میتوان به کشش دستی (Manual Trantion)و کشش مکانیکی(Mechanicl traction) تقسیم نمود که توسط متخصیصن طب فیزیکی وتوانبخشی انجام می شود.

در کشش دستی اعمال نیروی کشش توسط تراپیست در جهت جدا سازی سطوح مفصلی است. این تکنیک  را میتوان در مورد ستون فقرات و دیگرمفاصل از جمله مفاصل محیطی بکار برد. دراین نوع کشش میزان نیرو محدود به قدرت تراپیست است و اندازه گیری آن ممکن نیست.

در کشش مکانیکی اعمال نیرو توسط تجهیزات الکترومکانیکی اعمال می شود ومیزان، جهت و زاویه ی کشش قابل اندازه گیری است.این نوع کشش بسته به زمان نیرو به اونواع ثابتStatic، متناوب intermittent و متوازن Harmonic تقسیم می شود.

اثرات کشش ستون فقرات

1.    تاثیرات بر دیسک بین مهره ای

مطالعات بیساری کشش را جزء دیمان های انتخابی دیسک های خفیف (Bulging or protrusion type) ستون فقرات معرفی کرده اند. مکانیسم های توجیه کننده کاهش فتق،دیسک و جایجایی نوکلئوس به سمت مرکز دیسک می باشد.

2.    کاهش فشار داخل دیسک

بدنبال استفاده از کشش،خلاء ایجاد شده موجب به داخل کشیده شدن هسته دیسک می شود.کشش لیگامان طولی خلفی موجب برگرداندن نوکلئوس به مرکز دیسک می شود.

3.    تاثیرات بر روی حرکت ستون فقرات

کشش، تحریک سگمان های حرکتی و کل ستون فقرات را افزایش می دهد.جداسازی سطوح مفصلی به میزان 2-1mm گزارش شده است.این جداسازی بصورت گذرا صورت گرفته و پس از پایان کشش سگمان های حرکتی به وضعیت اولیه بر میگردند.کاهش درد، پاراستزی و Tingling بدنبال کشش،ناشی از جداسازی سطوح مفصلی است.

4.    تاثیر بر استخوان

دانسیته استخوانی بر اساس قانون WOLFF در جهت نیروهای وارده بر آن افزایش می یابد ولی نمی تواند منجر به بهبود علائم بیماری شود.

5.    تاثیر بر مفاصل فاست

نیروی لازم برای جداسازی مفاصل فاست در ناحیه کمری معادل 50% وزن بدن و نیروی لازم برای جداسازی فاست های گردنی معادل 7% وزن بدن است. این کشش می تواند موجب کمک به تغذیه غضروف مفصلی،کاهش فشاری روی سطوح مفصلی، افزایش اندازه ی سوراخ بین مهره ای و کاهش فشار روی ریشه های عصبی گردد.

6.    تاثیرات روی عضلات

 مطالعات EMG کاهش فعالیت و Relaxation عضلانی حین کشش را نشان می دهد.

موارد کاربرد های کششی ستون فقرات

کاربردهای بالینی کشش ستون فقرات در موارد زیر می باشد:

·       فتق دیسک

·       گیر افتادگی ریشه عصبی

·       اسپاسم عضلات پارا اسپانیال

·       کاهش فضای سوراخ بین مهره ای(Neural foramina)

به دلیل آرتروز، تشکیل اوستئوفیت

کامل ترین ،پیشرفته ترین دستگاه و تخت کشش با لوازم جانبی

جهت درمان :گیر افتادگی ریشه اعصاب در کمر و گردن

التهاب تحت حاد مفاصل

فتق دیسک و افزایش تحریک کاربرد فراوانی دارد.